Baggrundsmateriale

 

 Version

Senest opdateret

Tidlig Opsporing

 

 

 

Tidlig opsporing og Fælles Sprog III

 

 1.02

 24/06/2016

Strukturering af informationer i værktøjer til tidlig opsporing

 

 1.2

 30/01/2017

Om pakker i FSIII

 

 

 

Pakker i FSIII

 

1.0

 30/06-2017

Oplæg om FSIII

 

 

 

FSIII oplæg for Styrelsen for patientsikkerhed 6. december 2017

 

   

Informationsmøder efterår 2016

 

   

Oplæg fra informationsmøde om FSIII, 2015

 

   

Oplæg om standarder, klassifikationer og integration til it-standardsystemer

 

   

FSIII oplæg DASYS september 2016

 

   

Test

 

 

 

FSIII Brugertest af klassifikationer

 

 

 

Svar på spørgsmål rejst under FSIII Brugertest

 

 

 

Besvarelse af spørgsmål rejst i metodetestrapporten

 

 

 

FSIII metode - Testrapport

 

 

 

Høringer

 

 

 

Høring - Fælles Sprog III standarden

 

 

 

Notater & rapporter

 

 

 

SNOMED-CT som referenceterminiologi i FSIII

 

 

 

KL: Notat om rehabilitering og FSIII

 

 

 

Marselisborgcentret: Rapport om ICF-baseret FSIII subset

 

 

 

KL: Foranalyse om e-læring i kommunerne

 

 

 

Historiske dokumenter

 

 

 

Fælles Sprog I

 

 

 

Fælles Sprog II

 

 

 

Nationale strategier, hvori FSIII indgår

 

 

 

Handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011 – 2015

 

 

 

Fællesoffentlige strategi for digital velfærd 2013-2020

 

 

 

National strategi for digitalisering af Sundhedsvæsenet 2013-2017

 

 

 

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020