Implementering

 

Dokumentnavn  Version Senest opdateret
Implementeringsværktøj                                                                             
FSIII Implementeringsguide  1.51  06/11-2017
FSIII Implementeringstjekliste  1.5  30/06-2017

Prognosekort over implementeringen af FSIII

   
FSIII Prognose  1.0  22/01-2018

 

Estimeringer

   
Kommunalt værktøj til estimering af gevinster og omkostninger ved implementering af FSIII  1.1  23/03-2017

 

FSIII Estimeringer af gevinster og omkostninger ved implementeringen af FSIII

 1.2  01/04-2016

 

Erfaringsopsamling efter pilotfasen

   
FSIII Erfaringsopsamling 1.0 30/06-2017

 

Implementeringsaktiviteter

   
Dagsordener og referater fra møder afholdt af MedCom    Ekstern side
FSIII Projektets tidsplan  2.1  15/08-2017
FSIII Implementeringsbølgeplan  2.0  01/03-2017
Procedure for ansøgning om udsættelse af FSIII implementering grundet udbud  1.0  01/02-2017

 

Uddannelse af instruktører

   
FSIII Uddannelse af lokale kommunale FSIII instruktører  1.0  30/06-2016