FSIII Klassifikationer

 

Dokumentnavn  Version Senest opdateret
Klassifikationer    
FSIII Oversigt over klassifikationer  1.6  28/01-2019
Minimumsdatasæt    
FSIII Minimumsdatasæt  1.6  03/10-2019
Udvekslingsdatasæt    
FSIII Udvekslingsdatasæt  1.51  21/10-2016
Referencebegreber    
FSIII Kobling af tilstande på tværs af fagområder  1.6  07/02-2019
FSIII Illustration af kobling af tilstande på tværs af fagområder  1.6  12/03-2019
Mapninger    
FSIII Mapning fra servicelovsindsatser til funktionsevnetilstande  1.6  05/02-2019

FSIII Mapning fra funktionsevnetilstande til servicelovsindsatser

 1.6  05/02-2019

FSIII Mapning fra sundhedslovsindsatser til helbredstilstande

 1.6  05/02-2019

FSIII Mapning fra helbredstilstande til sundhedslovsindsatser

 1.6  05/02-2019