Prægovernance

Med den praktiske ibrugtagning af FSIII dokumentationsmetoden, rejser der sig behov for håndtering af udfordringer, mangler og behov for tilretninger. Da programmets governancespor endnu ikke er fastlagt er der indtil da nedsat en prægovernancegruppe for kvalificeret at kunne behandle de behov, der erfares og videreformidles til programmet.

Prægovernancegruppen er udpeget til at lave anbefalinger til FSIII's sekretariat og styregruppe med løsningsforslag på forskellige observerede problematikker.

Der er 14 kommuner repræsenteret, som er udvalgt af KKR digitaliseringsnetværk: Aalborg, Jammerbugt, Ringkøbing-Skjern, Aarhus, Herning, Sønderborg, Fanø, Vordingborg, Næstved, Lolland, Furesø, København, Egedal og Ballerup. Derudover deltager FSIII projektet og MedCom i gruppen.

Her på siden kan du følge de emner, der er til behandling i prægovernancegruppen.

Brug denne skabelon, hvis du har et emne, du mener, bør tages op i prægovernancegruppen. Den udfyldte skabelon sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med emnefeltet "Emne til FSIII prægovernance".

FSIII projektet tager stilling til, om indstillingen skal tages op i prægovernancegruppen. Hvis indstillingen bliver taget op vil emnet kunne følges i nedenstående liste. Såfremt din indstilling ikke bliver taget op, eller der er behov for yderligere uddybning, melder FSIII projektet tilbage med en begrundelse.

Når indstillingen er behandlet, vil det fremgå om den er afvist eller der vil blive foretaget metodiske tilpasninger.

OBS: Metodiske tilpasninger træder først i kraft når alle relaterede produkter, dokumenter og leverancer er opdateret, og der er kommet en officiel udmelding fra FSIII projektet. Udmeldinger vil ske via nyhedsbrevene.

 

Emner under behandling
Nr. Indstilling

17

Hvordan defineres en ny henvendelse?
25 §84, stk. 2 Midlertidigt ophold, aflastning
62 Nyt funktionsniveau – 8(ikke udfyldt)
65 Typer af sår
Emner afsluttet uden metodiske tilpasninger
Nr. Indstilling
4 Mapninger ift. 'personlig pleje' og 'vurdering'
5 Mapninger mellem tilstande og indsatser ikke udtømmende
9 Tilføjelse og ændring af funktionsevnetilstande (d7200, d760, d920, d8500, d855)
10 Tilføjelse af funktionseventilstand - (d910) deltage i fællesskaber
11 Tilføjelse af funktionseventilstand - (d920) deltage i fritidsaktiviteter og interesser
12 Reduktion af antallet af funktionsevnetilstande
13 Funktionsniveau med og uden hjælpemidler
38 Tilføjelse af funktionseventilstand (d475) køre
39 Helbredstilstandsskala
41 Generelle oplysninger
42 Overblik over borgers sygdom og handikap
43 Mange opfølgningsdatoer
45 Supplerende tildeling af §§ 83 og 83a
46 Funktionsevnetilstanden ”udføre daglige rutiner”
48 Tilføjelse af helbredstilstand "livstruende sygdom"
56 En tilstand flere typer sår
61 Borgers evne til at vurdere udførelse og betydning
63 Henvendelseskilde
Emner til metodisk tilpasning
Nr. Indstilling
15 Håndtering af potentielle problemer
21 Uddybende beskrivelse af helbredstilstande
24 SEL 0-ydelse
26 Hvornår og hvordan anvendes funktionsniveau skalaens 9
28 Skal alle tilstande under et område udredes, hvis kun en tilstand er aktuel?
29 Skal der altid indsatser på en udredt tilstand?
40 Antal årsager i tilstandspræcisering
44 Beskrivelse af forventede helbredstilstande
47 Guide til funktionsniveauvurdering
49 Revision af vurdering
50 Revision af personlig pleje
51 Problemer med væske fra dræn
52 Revision af generelle oplysninger
55 Indsats til børn i FSIII
59 Borgers mål
64 Dokumentation på områdeniveau