Projekter i KL

I KL arbejder vi med forskellige andre digitaliseringsprojekter, der måske kan have interesse.

Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata

Med introduktionen af Fælles Sprog III har kommunerne lagt grundstenene til, at indsatserne på sundheds- og ældreområdet kan analyseres på baggrund af klassificerede, strukturerede data fra de kommunale EOJ-systemer.

Disse data har potentialet til at understøtte en række centrale formål i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Her tænkes særligt på understøttelse af planlægning, styring, kvalitetsudvikling, forskning, borger-, patient- og pårørendeinddragelse, gennemsigtighed og synlighed af indsatser og effekt.

Projektet Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata har derfor som det primære formål, at afdække og analysere hvordan valide data på sundheds- og ældreområdet i kommunerne gøres tilgængelige på en så effektiv og smidig måde som muligt for relevante parter. Derudover er et vigtigt led i projektet at udvikle en fællesoffentlig løsning(gateway), hvortil de kommunale fagsystemer kan indberette klassificerede data, som valideres og videresendes til forskellige dataanvendelser.

Du kan læse mere om projektet Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata her. 

 

Fælles Faglige Begreber

Fælles Faglige Begreber er et digitaliseringsprojekt på handicap- og udsatte voksne-området. Formålet er at understøtte en styrket dokumentations- og samarbejdspraksis mellem udfører og myndighed, bidrage til mere sammenhængende forløb for den enkelte borger samt at skabe bedre data, der kan give mere viden om resultaterne af de socialfaglige indsatser. Fælles Faglige Begreber bygger på samme grundmodel som FSIII, der er altså blevet udviklet et tilstandskatalog og et indsatskatalog ud fra samme principper so i FSIII.

Du kan læse mere om projektet Fælles Faglige Begreber her.