Spørgsmål & Svar

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål omkring Fælles Sprog III.

Generelt om FSIII

Hvad er Fælles Sprog III (FSIII)?

FSIII er en ny fælles standard for registrering af data på sundheds- og ældreområdet. Med FSIII kan kommunerne optimere den lovpligtige dokumentation af hjemmepleje til borgere efter serviceloven og sygepleje efter sundhedsloven.

 

FSIII skal bidrage til bedre sammenhæng og mere datagenbrug i kommunernes it-baserede omsorgsjournaler. Dette sker gennem implementering af ensartede begreber, klassifikationer og tilpassede arbejdsgange.

Hvilke faglige områder dækker FSIII?

FSIII version 1 er rettet mod sundheds- og ældreområdet på såvel myndighedsdelen som leverandørdelen i forhold til §83, §83a, §84 og §86 i henhold til serviceloven og §138 i henhold til sundhedsloven. På nuværende tidspunkt er videreudviklingen af FSIII også i gang indenfor sundhedslovstræning §119 og §140 og sundhedsfremme og forebyggelse §119.

 

Det er visionen, at standarden fremadrettet også skal anvendes inden for forebyggende hjemmebesøg og hjælpemidler.

Hvad kan kommunerne bruge FSIII til?

Kommunernes medarbejdere må i dag bruge forholdsvis meget tid på at skrive de samme oplysninger om borgerne flere steder i omsorgsjournalsystemet. Ofte i fritekst og med lange forklaringer.

 

FSIII understøtter genbrug af de data der allerede er dokumenteret om borgeren i omsorgsjournalen. FSIII gør det hurtigere og nemmere at opdatere og fremfinde oplysninger om den enkelte borger. For ledelsen giver FSIII mulighed for at udtrække statistik på tværs af borgere. Hermed baner FSIII vejen for mere effektive arbejdsgange og bedre kvalitet i data.

 

I et bredere perspektiv vil FSIII fremadrettet understøtte deling af data på tværs af social- og sundhedssektoren, internt i kommunen og mellem kommuner og eksterne aktører som sygehuse og de praktiserende læger.

 

www.fs3.nu

Hvordan får jeg adgang til intranettet på FS3.nu?

Hvis du er projektleder eller FSIII instruktør i din kommune kan du skrive en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., og anmode om at blive oprettet som bruger på FS3.nu. Bemærk, at der kun gives ét projektlederlogin pr. kommune. Ligeledes gives der kun instruktørlogin til de, der har været på KL's instruktøruddannelse. Har du været på COK-kursus henviser vi i stedet til www.mitcok.dk.

Jeg får en fejlmeddelelse når jeg prøver at logge ind på fs3.nu.

Hvis du får fejlmeddelelsen ”Du er ikke autoriseret til at se denne side” når du logger ind, kan meddelelsen ignoreres, hvis du stadig kan se ”Intranet” oppe i venstre hjørne. Hvis du ikke kan se det, bedes du skrive til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for assistance til at få løst problemet.

 

Implementering af FSIII

Holder estimeringen af gevinster og omkostninger ved implementeringen af FSIII?

Den business case, der er udarbejdet for FSIII bliver valideret. Der er planlagt, at der skal være før-, midtvejs- og slutmåling i tre kommuner, men det har desværre vist sig vanskeligt at rekruttere kommuner til deltagelse. Aktuelt er der kun én deltagende kommune. Det er derfor besluttet at forsøge at rekruttere yderligere kommuner fra bølge 2. I forhold til effektiviseringspotentiale er det vigtigt at holde sig for øje, at gevinsten er et internt råderum – på forventeligt 1%, til omfordeling på andre områder.

 

Der er også udarbejdet et værktøj, som I kan bruge internt i kommunen til at understøtte lokal udregning af mulige gevinster og omkostninger. Værktøjet kan findes her.

Hvad vil det sige, at FSIII skal være teknisk implementeret?

Teknisk implementering omhandler de tekniske elementer, der skal til for, at kommunerne har den fornødne digitale understøttelse af FSIII metoden via deres EOJ-system.

 

Se Implementeringsguiden s. 11, fase 2 Teknisk implementering.

 

FSIII Metoden

Hvordan visiterer man til pakker i FSIII?

Det er i dag en lokal beslutning om den enkelte kommune ønsker at anvende pakker. Dette ændrer sig ikke; FSIII stiller ingen krav om, at kommunerne skal visitere til pakker. Der stilles i FSIII heller ikke krav om hvor præcist estimatet og fordelingen af ydelser i pakker skal være.

 

Det er et kommunalt ønske, at muligheden for at visitere til pakker skal være tilstede. Det er årsagen til, pakker er omtalt i det fælles kommunale indsatskatalog (servicelov). Du kan læse mere i dokumentet: Pakker i FSIII.

Hvordan forholder FSIII sig til borgere på plejecentre?

I FSIII skelner man ikke mellem om borgeren bor på plejecenter eller ej. I henhold til lovgivningen bor en borger altid i egen bolig uanset om det er på et center eller ej.

 

Kommunalbestyrelsen har efter § 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3, jf. stk. 2, pligt til at sikre, at personer, der midlertidigt eller varigt har behov for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp og støtte til nødvendige opgaver i hjemmet og madservice, kan få tilbud om hjælp til disse funktioner. Hjælpen kan gives uanset, hvilken form for bolig modtageren har. Der kan således gives personlig og praktisk hjælp og madservice til personer, der bor i egen bolig (lejlighed eller hus), ældre-/plejeboliger efter lov om almene boliger mv., plejehjem og beskyttede boliger, boformer efter servicelovens §§ 107-110, bofællesskaber, kollektivboliger og ældrekollektiver mv.

 

Læs mere i pdf’en i højre hjørne om hjælp og støtte efter serviceloven, side 28.

Hvordan bruges ydelser på plejecentre og rehabiliteringsafdelinger?

I henhold til lovgivningen er en plejecenter(hjems)bolig at sidestille med et privat hjem, som så tilfældigvis ligger inde i en fælles bygning. Principielt vil en borger på plejecenter i lighed med andre borgere skulle visiteres til de ydelser de har behov for. Det betyder, at også borgere på plejecentre skal have udredt tilstande som i den øvrige sundheds- og ældrepleje.

Kan der være flere årsager til en tilstand i FSIII?

Nej. I FSIII er der altid kun én årsag per tilstand.

Hvad kan jeg som social- og sundhedsmedarbejder bruge FSIII til?

En omsorgsjournal med FSIII skal gøre det nemmere for dig at finde, opdatere og kommunikere oplysninger om borgeren. FSIII skal hjælpe med at undgå unødige og gentagne indtastninger af de samme oplysninger om borgeren.

Hvad er status på §140 ift. FSIII?

Spor 3 i implementeringen og videreudviklingen af FSIII omhandler videreudviklingen af standarden på to nye områder, hvoraf det ene er genoptræning efter Sundhedslovens §140. Udviklingen er i gang og kan følges her


 

.