Sundhedslov §§ 119 & 140

Træning og sundhedsfremme og forebyggelse er færdigudviklet, det betyder at FSIII indeholder, hjemmepleje og sygepleje træning og sundhedsfremme & forebyggelse (servicelovens §§ 83, 83a, 84, 86 stk. 1 og 2, samt sundhedslovens §§ 119, 138, 140 ).

 

På denne side kan du læse om leverancerne vedrørende Træning og Sundhedsfremme & Forebyggelse.

 

Træning

Generelt

KL har fra medio 2017-2019 i regi af FSIII haft et særskilt projektspor til videreudvikling for det kommunale træningsområde.

Det har resulteret i klassificerede tilstande og indsatser for sundhedslovens § 140. Det eksisterende FSIII er genbesøgt og på den baggrund er der lavet oplæg til videreudvikling af FSIII, som skal varetages i regi af KOMBIT.

Sundhedslovens § 119 er varetaget af et andet projektspor, som der kan læses mere om neden for.

Kommunal inddragelse

KL har udviklet de klassificerede tilstande og indsatser samt oplæg til metodiske justeringer (videreudvikling af FSIIII) i samarbejde med en kommunal arbejdsgruppe med repræsentanter fra træningsområdet i følgende kommuner: Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Haderslev, Halsnæs, Hjørring, Horsens, Ishøj, København, Lolland, Odense, Ringsted, Rudersdal og Silkeborg.

 

Sundhedsfremme & Forebyggelse 

Generelt

KL har igangsat et arbejde for at udvikle et bedre datagrundlag til belysning af den kommunale rehabiliteringsindsats målrettet borgere med kronisk sygdom. Formålet med arbejdet er, at den kommunale rehabiliteringspraksis målrettet borgere med kronisk sygdom (sundhedslovens §119) bliver inkluderet i FSIII.

Det betyder, at der skal udvikles et datagrundlag, som kan understøtte de daglige arbejdsgange gennem beslutningsstøtte i it-systemerne og ensartet dokumentation (altså data) - som kan genfindes, genkendes og genanvendes. Derudover skal datagrundlaget bidrage til et bedre grundlag for styring og kvalitetsudvikling.

Et styrket lokalt, fælleskommunalt og nationalt datagrundlag for rehabilitering målrettet borgere med kronisk sygdom forventes bl.a. at:

  • Bidrage med et bedre overblik over kommunale indsatser.
  • Bidrage til viden om effekten af indsatser på kort og lang sigt.
  • Skabe grundlag for bedre sammenhæng på tværs af sektorer.

Du kan læse mere om arbejdet med fælles dokumentation af rehabiliteringsindsatser her.

Kommunal inddragelse

Der er i foråret 2018 nedsat en kommunal arbejdsgruppe, der skal bidrage med faglig viden om kommunal rehabilitering målrettet borgere med kronisk sygdom. Følgende kommuner er repræsenteret i arbejdsgruppen: Esbjerg, Faxe, Frederikssund, Hjørring, København, Køge, Randers, Svendborg, Viborg, Aalborg.