Fælles Sprog III projektet har besluttet at ændre på datoerne for undervisningen af kommunale instruktører. Det første hold er derfor aflyst og i stedet er der oprettet et hold, der uddannes efter sommerferien 2017. Samtidig er opfølgningsdagen for hvert hold ændret, så der er længere tid mellem 2-dages kurserne og opfølgningsdagen.

Ændringerne skyldes dels de mange udbudskommuner, der pga. udbud vil blive forsinket i deres FSIII implementering, dels en vurdering af, at instruktørerne bedre udbytte af opfølgningsdagen, med et længere tidsinterval.

Du kan se de nye datoer her: http://fs3.nu/filer/Dokumenter/Implementering/Tidsplan%20for%20FSIII%20instruktøruddannelsen.pdf

Ønsker du ikke at modtage opdateringer fra FSIII?
Ønsker du hverken at modtage opdatering eller nyheder fra FSIII?