Revision af FSIII implementeringstidsplan

FSIII pilotkommunerne er godt i gang med deres implementering, og projektet bliver stadig klogere på implementeringen.

Grundet erfaringerne fra pilotkommunerne og de mange kommuner, der er i udbud, er FSIII projektet for øjeblikket i dialog med EOJ-leverandørerne om deres implementeringsplaner og –kapacitet.

For at overholde forpligtelserne i økonomiaftalen er kommunerne stadig forpligtet til at foretage den tekniske implementering inden udgangen af 2017, med mindre kommunens udbudsproces forhindrer dette.

Revisionen af tidsplanen foretages derfor alene for at skabe et overblik over, hvor mange kommuner, der forventes at have foretaget den tekniske implementering i indeværende år.

I samme forbindelse, anmoder FSIII projektet, de udbudskommuner, der allerede nu ved, de bliver forsinket, om at benytte sig af den proces, der er for udsættelse af implementeringen pga. udbud, ved at sende en ansøgning med angivelse af konkret tidsplan for den forsinkede implementering sendes til fs3@kl.dk.

Proceduren for ansøgning om udsættelse kan findes ved at klikke her, eller på fs3.nu/dokumenter/implementering.

Ønsker du ikke at modtage nyheder fra FSIII?
Ønsker du hverken at modtage opdatering eller nyheder fra FSIII?