Fælles Sprog III projektet har revideret tidsplanen. Det skyldes flere forhold. Tidsplanen påvirkes af igangværende eller forestående udbud af EOJ-systemer i kommunerne. Derudover har programmet i efteråret måtte udskifte leverandør af den it-løsning, som hoster FSIII klassifikationen, og der er tidsmæssige udfordringer hos leverandørerne af EOJ-systemerne.

Tidsplanen er godkendt af FSIII styregruppen og er nu tilgængelig på fs3.nu.

For at overholde forpligtelserne i økonomiaftalen er kommunerne stadig forpligtet til at foretage den tekniske implementering inden udgangen af 2017, med mindre kommunens udbudsproces forhindrer dette og kommunen har anmodet FSIII projektet om udsættelse. Udsættelsesproceduren kan findes her.

Bølgeplanen fastholdes med dertilhørende implementeringsaktiviteter, men perioderne forlænges således at;

- Bølge 1 er 1. januar 2017 til 30. september 2017

- Bølge 2 er 1. april 2017 til 31. januar 2018

- Bølge 3 er 1. juli 2017 til 30. juni 2018

Implementering i 2018 vil kun være aktuelt for kommuner, som har fået udsættelse pga. udbud. Oversigt over bølgeplanen kan findes her.

Ønsker du ikke at modtage nyheder fra FSIII?
Ønsker du hverken at modtage opdatering eller nyheder fra FSIII?