mail
Nyhedsbrev 29/01/23
Kære Gæst,

FSIII's pilotfase er nu afsluttet, og vi har haft en opsamlingsrunde med pilotkommunerne. Der vil blive delt ud af piloterfaringerne på opstarts- og netværksmøderne, ligesom vi forventer at offentliggøre et opsamlingsnotat inden sommerferien.
Nedenfor kan du læse om hvad der ellers rører sig i projektet.

Kompatibilitetsvurdering

Der er nu åbnet for kompatibilitetsvurdering for FSIII leverandører
Processen for kompatibilitetsvurdering af leverandørernes FSIII understøttelse er klar, og leverandørerne har derfor mulighed for at søge om at blive kompatibilitetsvurderet. På vores hjemmeside kan du se aktuel status for de forskellige leverandører, og læse mere om processen og baggrunden for kompatibilitetsvurderingen.

Læs mere

Ny lokalorganisatorisk beslutning (LOB) om anvendelse af funktionsniveau

Vi skal sikre ens brug af funktionsniveau
Klassifikationen funktionsniveau giver udfordringer, når FSIII data skal genanvendes tværfagligt og opdateres. Eksempelvis visitator, der vurderer borgerens niveau med hjælpemidler, og rehabiliteringsteam, som vurderer niveauet uden hjælpemidler. Vurderingen af den samme borgers funktionsniveau kan få forskellige udfald, alt efter hvilken faggruppe, der anvender klassifikationen. Hvis funktionsniveau anvendes forskelligt, opnår vi ikke valid effektdokumentation og statistik.

FSIII projektets styregruppe har drøftet udfordringen. Styregruppen har besluttet, at der ikke foretages ændringer i klassifikationen, da myndigheden er den visiterende enhed uanset faggruppe. Listen med Lokale Organisatoriske Beslutninger suppleres i stedet med en ny LOB, således vi sikrer, at udfordringen håndteres med lokale aftaler og arbejdsgange.
Du kan se listen over LOB'er på sidste side i implementeringstjeklisten.

Læs mere

Reminder: Forum

picture Husk, at vi har forum for både projektledere og instruktører
Er du FSIII projektleder eller instruktør kan du få adgang til vores forum på fs3.nu. På forum kan du sparre med andre projektledere og instruktører, omkring implementeringen af FSIII og uddannelsen af medarbejdere i FSIII metoden.

Vi har haft de 5 første hold igennem dag 1 & 2 på instruktøruddannelsen, så der er rig mulighed for at dele erfaringer med andre på instruktørforum.

På projektlederforum kan du bl.a. få inspiration til kommunikationsmateriale om FSIII fra Holstebro Kommune.

Læs mere

FSIII på plejecentre

Sådan forholder FSIII sig til borgere på plejecentre
Vi får mange spørgsmål om hvordan FSIII anvendes når borger bor på et plejecenter. Læs svaret på vores spørgsmål & svar-side på fs3.nu, eller ved at klikke på linket.  

Læs mere
 
--
www.fs3.nu | Kontaktmessage
--