mail
Nyhedsbrev 05/10/23
Kære Gæst,
 

Revision af LOB-liste

Implementeringstjekliste opdateret med revideret LOB-liste
I forbindelse med opsamlingen på FSIII's pilotfase har MedCom revideret listen over Lokal Organisatoriske Beslutninger. LOB'erne er bl.a. blevet opdelt i kategorier, og der hvor det er aktuelt, står der hvor du kan finde relevant FSIII materiale.

LOB-listen findes på sidste ark i FSIII implementeringstjeklisten på fs3.nu.

Læs mere

Opstarts- og netværksmøder

MedCom afholder opstarts- og netværksmøder for implementering af FSIII
Møderne er målrettet projektledere for FSIII og nærmeste medarbejder i projektet, som fx kan være FSIII instruktør i kommunen. På møderne får du inspiration og viden om, hvordan FSIII implementeringsprojektet tilrettelægges i kommunen, du får den nyeste status for projektet og mulighed for at netværke med andre kommuner.

Mødedatoer, dagsordener og referater fra møderne kan findes på MedComs hjemmeside.

Læs mere

Testprotokoller fra kompatibilitetsvurderinger

pictureTestrapporter fra kompatibilitetsvurderinger offentliggøres på fs3.nu 
Alle EOJ-leverandører kan anmode om at blive FSIII kompatibilitetsvurderet. Kompatibilitetsvurderingen bliver foretaget ud fra en frit tilgængelig testprotokol, og når kompatibilitetsvurderingen er afsluttet vil testprotokollen fra den enkelte vurdering fremgå på fs3.nu.

Læs mereOpdaterede dokumenter

Følgende dokumenter er blev opdateret på fs3.nu:
Testprotokol for FSIII evalueringskriterier: Forventet resultat præciseret i step 9.5 og 10.7.

FSIII Implementeringstjekliste, pilot: Revideret LOB-liste.
 
--
www.fs3.nu | Kontaktmessage
--