mail
Nyhedsbrev 29/01/23
Kære Gæst,

FSIII fora slået sammen

Projektleder- og instruktørforum sammenlagt
Efter ønske fra mange sider har vi valgt at lægge projektleder- og instruktørforum sammen. Fremadrettet vil der derfor kun være ét forum, hvor både projektledere og instruktører kan sparre og dele erfaringer med hinanden.

Som altid finder du forum ved at logge ind på intranettet på fs3.nu.

Læs mere

FSIII som AMU-kursus

Dokumentation i Fælles Sprog III udbydes nu som AMU-kursus
Det er nu muligt for kommunen at supplere uddannelsen i FSIII med AMU-kurser.
Målgruppen er social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Efter uddannelsen kan medarbejderen udføre den daglige dokumentation i et omsorgssystem. Medarbejderen kan skelne mellem væsentligt og uvæsentligt dokumentation ved at anvende en systematisk, målrettet og fremadrettet metode, og kan dokumentere på baggrund af relevant lovgivning.

Du kan se mere om uddannelsen og godkendte skoler i linket nedenfor.

Læs mere

Første kompatibilitetsvurdering gennemført

pictureEOJ-leverandør kompatibilitetsvurderet
Den første EOJ-leverandør er blevet kompatibilitetsvurderet for kriterie #1-5 & #7-11.

Se resultatet af vurderingen på fs3.nu hvor du også kan læse testrapporten fra vurderingen.

Læs mere

Udvikling af træningsområdet fremrykkes med et halvt år

Efter sommerferien starter  udviklingen af træningsområdet i FSIII
På FSIII's styregruppemøde d. 31/5 blev det besluttet at fremrykke igangsættelsen af hele træningsområdet i FSIII, så bl.a. sundhedslovens §140 inkluderes. I stedet for januar 2018 bliver det derfor umiddelbart efter sommerferien i år, at vi igangsætter arbejdet med at få integreret hele træningsområdet i FSIII.

Du vil kunne følge med i processen på fs3.nu, hvor vi løbende vil opdatere med relevant information.

Læs mere
 
--
www.fs3.nu | Kontaktmessage
--