mail
Nyhedsbrev 29/01/23
Kære Gæst,

Teknisk implementering

Opfølgning på spørgsmål om definitionen af teknisk implementering.
På netværksmøderne i september og oktober fik vi spørgsmål om på forståelsen og tolkningen af begrebet 'teknisk implementering'.
Definitionen har hele tiden omhandlet følgende 3 elementer:
  • Konvertering af data
  • Opgradering af EOJ-system til FSIII kompatibel version
  • Undervisningsmiljø i EOJ-systemet

Forskellige fortolkninger og tvivl er speciel ift. om adgang til en testversion af kommunens FSIII kompatible EOJ-system kan betragtes som opfyldelse af punkt 2. Det kan det ikke, da der i definitionen ikke står noget omkring, at det er nok hvis man har adgang til en testversion. På FSIII's styregruppemøde 10. oktober 2017 bad vi styregruppen tage stilling til om der var behov for en ændring i definitionen af teknisk implementering.

Beslutningen fra styregruppen er, at definitionen fastholdes. Det vil sige, at kommuner, som ikke er overgået til en liveversion af et FSIII kompatibelt EOJ-system ved udgangen af 2017 skal søge om udsættelse af implementeringen af FSIII. Dette er for at sikre, at Økonomiaftalen fra 2014 bliver overholdt.

Desuden understreges det, at EOJ-systemet skal være vurderet FSIII kompatibelt før man kan være teknisk implementeret.
Definitionen af teknisk implementering kan læses i implementeringsguiden på fs3.nu.

Læs mere


Udvidelse af FSIII på træningsområdet igangsat

FSIII styregruppen har godkendt igangsætning af udvidelse af FSIII standarden med træningsområdet.
I kommunerne er der stor efterspørgsel efter at få det øvrige træningsområde inkluderet i FSIII dokumentationsstandarden.

Projektbeskrivelsen er godkendt i styregruppen og foranlysefasen igangsættes nu. Forløbet begynder med analyse af metoder, it-understøttelse og nuværende praksis på det kommunale træningsområde. I løbet af projektperioden vil der være behov for forskellige arbejdsgrupper og referencegrupper med eksperter fra det kommunale træningsområde. Kommunerne vil modtage invitationer hertil.

På baggrund af analysen skal FSIII dokumentationsstandarden suppleres og videreudvikles således at også det kommunale træningsområde bliver en del af den samlede fælles tværfaglige FSIII dokumentation. Vi planlægger at være færdig med projektet i september 2019.
2 nye indsatser for hjemmesygeplejen

Nye indsatser for hjemmesygeplejen som resultat af pilotperioden for FSIII.
Indsatserne "Personlig pleje" og "Vurdering" er blevet tilføjet FSIII's fælleskommunale indsatskatalog for sundhedsloven. "Personlig pleje" omfatter specielle tilfælde, hvor der er flere komplekse opgaver forbundet med den personlige pleje.

"Vurdering" erstatter de 2 indsatser "Smertevurdering" og "Vurdering af søvnmønster", som begge udgår af indsatskataloget, da det blev erfareret, at der var behov for en generel vurderingsindsats.

Du kan læse mere om de nye indsatser i dokumentet 'FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov)' på fs3.nu.

Læs mere
 
--
www.fs3.nu | Kontaktmessage
--