mail
Nyhedsbrev 29/01/23
Kære Gæst,

Partiel kravspecifikation

Hjælp til, at jeres EOJ-løsning understøtter referencebegreber og navigationshierarki
Flere kommuner oplever, at deres nyindkøbte EOJ-løsning ikke i tilfredsstillende grad understøtter FSIII's referencebegreber og navigationshierarki og derved ikke understøtter tværfaglig dokumentationsstøtte, borgercentrerede overblik eller statistik udtræk til ledelsesinformation.

For at få it-leverandørerne til aktivt at anvende referencebegreberne og navigationshierarkiet i deres EOJ-løsninger har FSIII projektet lavet en partiel kravspecifikation, der netop kravsætter anvendelse af FSIII's referencebegreber og navigationshierarki. Det er intentionen, at kommuner, der skal i udbud, kan tilføje den partielle kravspecifikation til deres samlede kravspecifikation til en EOJ-løsning.

Hvis der er interesse og behov for den partielle kravspecifikation, kan den blive tilsendt ved at kontakte os på fs3@kl.dk.
--
www.fs3.nu | Kontaktmessage
--