mail
Nyhedsbrev 29/01/23
Kære Gæst,2017 går så småt på hæld, og 2018 står for døren. Det har været (endnu) et travlt år, og mange kommuner er enten i gang med at implementere FSIII, eller i fuld gang med planlægningen heraf. Vi ser frem til 2018, hvor implementeringen af FSIII bliver fuldendt i kommunerne.
Med dette nyhedsbrev ønskes I alle glædelig jul & godt nytår.


Opfølgning på henvendelser om brug og teknisk understøttelse af FSIII

Håndtering af henvendelser om FSIII og EOJ-systemerne
Vi får henvendelser fra flere kommuner om, hvordan FSIII skal bruges, og om metoden bliver korrekt understøttet i kommunernes EOJ-systemer.
Vi har noteret alle henvendelser og grupperet dem indenfor følgende temaer:
  • Systemmæssige udfordringer
  • FSIII metoden
  • Lokale problemer (ressourcer, kompetencer, deadlines) 
I løbet af januar har vi bilaterale møder med alle 3 EOJ-leverandører. På møderne vil de forskellige temaer blive drøftet.
Den 8. februar er der styregruppemøde i FSIII programmet. Her vil temaerne og drøftelserne med EOJ-leverandørerne blive diskuteret. Resultatet af den diskussion vil efterfølgende blive meldt ud i førstkommende nyhedsbrev.

Møde mellem FSIII og Styrelsen for Patientsikkerhed

Oplæg og samtale om FSIII og tilsyn i kommunerne
Flere kommuner har kontaktet os efter tilsyn, hvor den tilsynsførende enten ikke var særlig bekendt med FSIII, eller mente, at metoden ikke lever op til tilsynsmålene.
Bl.a. derfor var vi til møde hos Styrelsen for Patientsikkerhed d. 6. december. På mødet fortalte vi om, hvad FSIII metoden er (og ikke er), og om vores syn på FSIII ift. risikobaserede tilsyn.

Stemningen til mødet var god, og vi oplevede en meget konstruktiv tilgang fra de tilstedeværende fra Styrelsen.
Der var tiltro til, at vi med metodiske konkretiseringer af hvordan FSIII dokumentation kan anvendes ift. eksempelvis målepunkt 3 og 4, kan nå frem til løsninger, der både giver mening for jer i kommunerne, og som lever op til Styrelsen for Patientsikkerheds målepunkter.

Se slides 27 og 28 fra vores oplæg til løsningsforslag ift. målepunkt 3 og 4, som der arbejdes videre med i prægovernancegruppen.

Læs mere

Prognosekort over implementeringen af FSIII

picture KL's prognose for overholdelse af Økonomiaftale
I henhold til Økonomiaftalen fra 2014, er alle landets 98 kommuner forpligtet til at have implementeret FSIII inden udgangen af 2017.

Det står klart, at ikke alle kommuner når dette. På seneste styregruppemøde blev det besluttet at lave et danmarkskort med KL's prognose for, hvornår kommuner har implementeret FSIII og Økonomiaftalen kan siges at være overholdt. Kortet vil løbende blive opdateret.
Hvis du sidder i en kommune, hvor I ikke er enige i vores prognose, er du meget velkommen til at kontakte os på fs3@kl.dk, med information om hvornår I er teknisk implementeret.
Kortet findes på www.fs3.nu og på nedenstående link.

Læs mere


Status på træningssporet

Spørgeskemaundersøgelse udsendt
Som tidligere beskrevet her i nyhedsbrevet har vi påbegyndt træningssporet. Første fase består af en spørgeskemaundersøgelse til afdækning af dokumentationsmetoder-og praksis på hele det kommunale træningsområde. Afdækningen omhandler jeres nuværende dokumentations-, kommunikations- og registreringspraksis, organisering og indsatser på træningsområdet.

Spørgeskemaundersøgelsen er udsendt til de kommunale FSIII projektledere. Kontakt din kommunale FSIII projektleder, hvis du mener, besvarelse af spørgeskemaet er relevant for dig.
I spørgeskemaundersøgelsen kan man afslutningsvis angive om man er interesseret i at deltage i arbejdsgrupper under træningssporet. Vi har allerede modtaget henvendelser fra kommuner, der gerne vil bidrage til arbejdsgrupperne. Vi har dog ikke sammensat arbejdsgrupperne endnu. De sammensættes så de repræsenterer geografi, store/små kommuner, faggrupper, EOJ-systemer m.m.
 

XML-standard for udvekslingsdatasæt releaset


MedCom har netop releaset XML-standarden for FSIII udvekslingsdatasættet. EOJ-leverandørerne kan nu bestille tid hos MedCom til test og certificering. Det er målsætningen, at alle EOJ-leverandører er godkendt til udvekslingsstandarden inden udgangen af 2. kvartal 2018. FSIII udvekslingsdatasættet er et minimumsdatasæt af borgerens data i omsorgssystemet, og datastrukturen gør det muligt at udveksle data mellem kommuner, som anvender FSIII.
MedComs hjemmeside kan du læse meget mere om, hvad udvekslingsdatasættet er.
 
--
www.fs3.nu | Kontaktmessage
--