mail
Nyhedsbrev 29/01/23
Kære Gæst,
 

Følg med i ændringer og tilpasninger af FSIII

pictureNy side med information om prægovernance på fs3.nu.
www.fs3.nu har vi oprettet en side, hvor du kan følge med i hvilke emner, der bliver behandlet i prægovernancegruppen. Prægovernancegruppen består af kommunale repræsentanter, og har til opgave at behandle og udarbejde anbefalinger til FSIII programmets styregruppe med henblik på løsning af identificerede og/eller rejste problematikker. Det kan fx være ønsker om yderligere funktionsevne- og helbredstilstande eller nye indsatser.

Læs mere om hvordan du kan indsende emner, og om arbejdet i prægovernancegruppen på linket nedenfor.

Læs mere

Sundhedslovens §§ 119 og 140 inkluderes i FSIII

Udover de nye §§ genbesøger vi servicelovens §§ 83a og 86 stk. 1 og stk. 2.
FSIII styregruppen har besluttet, at videreudviklingen af FSIII med træningssporet kommer til at omfatte sundhedslovens §§ 119 og 140. Samtidig genbesøges servicelovens §§ 83a og 86 stk. 1 og 2 for at sikre, at de i tilstrækkelig grad er dækket med FSIII.

I de kommende uger nedsættes der en arbejdsgruppe, og derudover planlægger projektgruppen observationsbesøg i flere kommuner rundt om i landet i løbet af de kommende måneder.

For yderligere information om træningssporet kan du skrive til FSIII projektet på fs3@kl.dk.

Opfølgning på møder med EOJ-leverandører

Vi har holdt bilaterale møder med alle 3 EOJ-leverandører i løbet af januar.
På dagsordenen var bl.a. de indmeldinger vi har fået fra kommunerne angående udfordringer med FSIII og EOJ-systemerne. Der var en god dialog på alle 3 møder, og der er forståelse mellem FSIII programmet og leverandørerne om følgende opdeling:
  • Systemmæssige udfordringer: Skal løses i EOJ-systemerne.
  • Uhensigtsmæssigheder i FSIII metoden: Bliver håndteret i FSIII's prægovernancegruppe.
  • Lokale udfordringer: Håndteres i kommunerne og i dialogen mellem kommune og leverandør.
Der er enighed om, at eventuelle uoverensstemmelser i måden FSIII er repræsenteret i EOJ-systemerne er en opgave leverandørerne skal løse. Omvendt er det op til FSIII's prægovernancegruppe at justere uhensigtsmæssigheder i metoden. De lokale udfordringer såsom ressourcer, kompetencer, samarbejde og deadlines håndteres internt, og i de enkelte kommuners dialog med leverandørerne.
  
Derudover blev alle 3 EOJ-leverandører informeret om vores forventninger om, at referencebegreberne og navigationshierarkiet skal bruges til at binde servicelovsområdet og sundhedslovsområdet sammen i FSIII.

Opfølgning på samarbejdet med leverandørerne vil som vanligt være et punkt på netværksmøderne i løbet af foråret.

Læs mere
--
www.fs3.nu | Kontaktmessage
--