mail
Nyhedsbrev 29/01/23
Kære Gæst,

Nu er sommeren over os, og FSIII projektet holder sommerferie i ugerne 28, 29 og 30. Derfor vil henvendelser til projektet først blive besvaret i august.

Vi ønsker dig en rigtig god sommer.

2 yderligere netværksmøder

Netværksmøderne fortsætter med 2 møder for kommunerne i henholdsvis vest og øst
FSIII netværksmøderne for kommunerne har løbet siden 2016 og været faciliteret af MedCom, som en del af MedComs aftale om at levere implementeringsstøtte til kommunerne. Aftalen mellem KL og MedCom udløber 30. juni 2018, og som en naturlig konsekvens heraf stod netværksmøderne også foran deres afslutning.

På de afsluttende netværksmøder i foråret udtrykte mange kommuner dog ønske om, at netværksmøderne kunne fortsætte. Projektledelsen og FSIII's styregruppe har diskuteret emnet, og vi kan med stor glæde meddele, at det er blevet besluttet, at FSIII projektet  faciliterer netværksmøder indtil den tekniske implementering er i hus i 2019.

Praktisk information om tid, sted og tilmelding vil blive meldt ud i nyhedsbrevet i løbet af efteråret
.

Tidshorisont for opdatering af metoden

Opdatering af FSIII metoden forventes gennemført i efteråret 2018
På netværksmøderne i foråret fortalte vi om arbejdet med behandling af emner i prægovernancegruppen. Vi meldte ud, at vores mål var at komme med opdatering af metoden op til sommerferien 2018. Vi er efterfølgende blevet klogere på, hvor meget arbejde det kræver at ændre i metoden. Vi må derfor erkende, at vi med de tilgængelige ressourcer var for ambitiøse med vores første tidsplan.

I stedet arbejder vi nu mod at lave en opdatering af metoden og øvrige dokumenter i løbet af efteråret 2018. Ud over de ændringer, der bliver anbefalet af prægovernancegruppen og vedtaget i styregruppen, vil opdateringen også indeholde præciseringer i metodehåndbogen med målet om at gøre metoden mere tydelig de steder, hvor vi har erfaret, at metoden kan være tvetydig.

Ændringer i funktionsevnetilstande

På nuværende tidspunkt vil der ikke blive lavet tilføjelser eller ændringer i funktionsevnetilstande
På anbefaling af prægovernancegruppen er det blevet besluttet i styregruppen, at ændringer i funktionsevnetilstande afventer, at der foreligger et bedre datagrundlag. Når FSIII er implementeret i alle kommuner, vil det være muligt at trække data på hvordan og hvilke tilstande, der anvendes (og ikke anvendes) fælleskommunalt. Dette vil skabe et bedre grundlag for at tage stilling til, hvilke ændringer der potentielt er behov for.

Da udvidelsen af FSIII på træningsområdet også er i gang, vil der også i den sammenhæng blive taget stilling til funktionsevnetilstande og eventuelle tilføjelser og ændringer.

Det fortsatte arbejde i prægovernancegruppen kan følges
 her.

Træningssporets arbejdsgruppe er trukket i arbejdstøjet

Kommunale fagpersoner deltager i videreudviklingen
Kommunerne: Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Haderslev, Halsnæs, Hjørring, Horsens, Ishøj, København, Lolland, Odense, Ringsted, Rudersdal og Silkeborg stiller med repræsentanter, der skal hjælpe FSIII projektet med, at de kommunale behov indenfor træningsområdet omfattes af FSIII standarden.

Nyt dokument på fs3.nu: Fra projekt til drift

pictureFSIII skabelon til overdragelsesdokument
Når man som kommune nærmer sig afslutningen af implementeringen af FSIII, bliver det relevant at gøre sig overvejelser om overgangen til drift. Her er det nye dokument et hjælpedokument, som kommunens projektorganisation kan vælge at anvende i overgangen fra FSIII som projekt til daglig drift.

Dokumentet kommer med forslag til hvilke elementer, det er vigtigt at få på plads, inden FSIII overgår til daglig drift. Dokumentet indeholder tillige forslag til, hvordan I kan samle op på projektets delelementer og på jeres erfaringer til gavn for fremtidige projekter.
Dokumentet findes her.

Den 17. september inviterer Københavns Kommune til konference om digitalisering og implementering på sundhedsområdet.

Digitalisering og implementering på sundhedsområdet vol. II
Den 8. maj 2017 tog Københavns Kommune Systematic Cura i brug og samtidig implementerede de Fælles Sprog III. Her halvandet år efter har de fået en masse erfaringer indenfor forandringsledelse, implementering og innovation som de gerne vil dele med andre kommuner, der står overfor selv at skulle igennem det samme. Programmet for dagen kan findes
 her.

Tilmelding senest d. 30 august 2018 via dette link
 
--
www.fs3.nu | Kontaktmessage
--