mail
Nyhedsbrev 05/10/23
Kære Gæst,

Med årets sidste nyhedsbrev vil vi gerne takke for samarbejdet i 2018 og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Release FSIII version 1.6

Opdatering af FSIII med metodiske ændringer
KL releaser version 1.6 af FSIII den 28. januar 2019. Version 1.6 indeholder metodiske ændringer i FSIII standarden samt ændringer i FSIII klassifikationerne. Der er udsendt advisering om indhold af release til kommunerne og leverandørerne af EOJ-systemer.
Hvilke ændringer, det drejer sig om, kan ses i adviseringsdokumentet her.

Netværksmøderne i november

Highlights fra netværksmøderne i Køge og Vejle
I begyndelsen af november 2018 afholdte FSIII to netværksmøder, et for kommunerne i øst og et for kommunerne i vest. På møderne var der præsentationer om videreudviklingen af FSIII og den fremtidige brug af FSIII data. De vigtigste highlights og oplæggene kan ses her.

Status på juridisk vejledning

Juridisk vejledning forsinket
På netværksmøderne blev det meldt ud, at den juridiske vejledning om deling af FSIII data var klar til udsendelse. Kort efter netværksmøderne blev det dog klart, at der stadig er uenighed om tolkningen af lovgivningerne, blandt de eksperter KL har engageret. Vi har derfor været nødt til igen at bede Sundheds- og Ældreministeriet om afklaring på flere principielle spørgsmål.

Det har ført til en forsinkelse af processen, hvilket vi beklager. Vi sender vejledningen ud, så snart vi er endeligt afklaret.

FSIII som anbefalet standard

Højere krav om it-understøttelse af FSIII
Det rådgivende udvalg for standarder og it-arkitektur (RUSA) har pr. 4. oktober 2018 godkendt, at FSIII stiger i anbefalingsgrad fra "planlagt" til "anbefalet". Ændringen er optaget i Sundhedsdatastyrelsens Standardkataloget.

Link til hjemmeside
Link til standardkatalog
 
--
www.fs3.nu | Kontaktmessage
--