mail
Nyhedsbrev 29/01/23
Kære Gæst,

FSIII er nu klar med release af version 1.6. Version 1.6 af FSIII rummer en række ændringer, der på baggrund af brug af FSIII i praksis har vist sig nødvendige at gennemføre i FSIII. Ændringerne til FSIII er primært behandlet af kommunale repræsentanter i FSIII prægovernance-gruppen. På baggrund af FSIII prægovernance-gruppens anbefalinger har FSIII programmet besluttet at gennemføre en række ændringer i FSIII.

Det er aftalt med EOJ-leverandørerne, at der ved ændringer i version 1.6 er 3 måneder til justering og systemudvikling. Derfor har EOJ-leverandørerne perioden fra den 28. januar til 28. april 2019 til justering og systemudvikling. Den 29. april 2019 skal EOJ-systemerne være klar til kommunal implementering/udrulning.

Det forventes, at der frem til den 1. juni 2019 sker kommunal implementering både teknisk og organisatorisk, således at fra den 1. juni 2019 sker dokumentation i den kommunale drift i EOJ-systemerne efter FSIII version 1.6.

Den samlede liste af ændringer kan ses i release note for FSIII 1.6.

Udover de metodiske ændringer er metodehåndbogen blevet revideret med det mål, at metodehåndbogen bedre skal afspejle den kommunale dokumentationspraksis. Der er også udarbejdet 3 guides, der skal hjælpe til at understøtte forståelsen og dokumentationen af funktionsevnetilstande, helbredstilstande og Generelle oplysninger. Andre dokumenter som indsatskatalogerne og FSIII Minimumsdatasæt er også blevet opdateret i forbindelse med version 1.6 af FSIII.

Der skal fra KL's side lyde en kæmpe tak til deltagerne fra FSIII's prægovernance-gruppe. Uden deres indsigter og feedback fra den praktiske ibrugtagning af FSIII, samt deres store bidrag til revision/udarbejdelse af dokumenter, havde det ikke været muligt med en så stor opdatering.

Revision af FSIII metodehåndbog

Metodehåndbog opdateret til 1.6
Som en del af arbejdet med at opdatere FSIII er metodehåndbogen blevet revideret. Alle ændringer er skrevet ind i metodehåndbogen, og derudover er der lavet gennemgående formidlingsændringer i de fleste afsnit for at lette forståelsen. Formidlingsændringerne er ikke ændringer i metoden.

FSIII Metodehåndbog

Guide til funktionsevnetilstande

Guiden er en hjælp til udredning af funktionsevnetilstande og giver bl.a. eksempler på, hvordan funktionsniveauet fra 0-4 kan komme til udtryk for alle 30 funktionsevnetilstande.

Guide til funktionsevnetilstande

Guide til helbredstilstande

Guiden er en hjælp til udredning af helbredstilstande og kommer med en uddybende beskrivelse af alle 43 helbredstilstande, samt eksempler på kort og præcis vurdering af hvordan problemet kommer til udtryk.

Guide til helbredstilstande

Guide til Generelle oplysninger

Guiden er en hjælp til dokumentation af de Generelle oplysninger. Definitionen af alle 11 Generelle oplysninger er blevet revideret som en del af udarbejdelsen af guiden. Derudover er det beskrevet, hvad der kan dokumenteres under hver oplysning samt bud på spørgsmål, man kan stille til borgeren. Endeligt er der også eksempler på, hvad der konkret kan stå i de Generelle oplysninger.

Guide til Generelle oplysninger
 
--
www.fs3.nu | Kontaktmessage
--