mail
Nyhedsbrev 29/01/23
Kære Gæst,

Juridisk vejledning

Juridisk vejledning til udveksling af personoplysninger inden for det kommunale sundheds- og ældreområde offentliggjort
KL har i samarbejde med advokatfirmaet NJORD LAW udarbejdet en vejledning til udveksling af personoplysninger inden for det kommunale sundheds- og ældreområde. Formålet med vejledningen er at klarlægge de juridiske rammer for udveksling og deling af data, så der skabes forudsætninger for, at forvaltningsmyndigheder og leverandører er i stand til at arbejde på tværs.

Du kan læse den juridiske vejledning her

Opfølgning på business case

KL lavede i 2016 en national business case for implementeringen af FSIII, som indikerede gevinsterne ved FSIII. KL har nu fået lavet en opfølgning på nogle af business casens centrale estimeringer i to kommuner efter deres implementering af FSIII.

Opfølgningen peger bl.a. på, at flere medarbejdere er mere motiverede for at dokumentere som følge af, at deres kollegaer begynder at bruge dokumentationen aktivt i deres arbejde. Den beskriver også, hvordan implementeringen af FSIII i høj grad er et kulturforandringsprojekt, og at forudsætningerne for gevinstrealisering er ledelsesopbakning og lokal opfølgning på brugen af FSIII.

Læs meget mere om erfaringer og råd til gevinstrealisering i business case-opfølgningen.
 

--
www.fs3.nu | Kontaktmessage
--