mail
Nyhedsbrev 29/01/23
Kære Gæst,

Sommeren er ved at være over os og FSIII holder sommerferie lukket i uge 28, 29 og 30. Derfor vil henvendelser til projektet først blive besvaret i august.

Vi ønsker en rigtig god sommer. 

FSIII overgår til drift i andet halvår 2019

Enhed til varetagelse af vedligeholdelse og videreudvikling af fælleskommunale datastandarder
KL’s bestyrelse har godkendt, at der etableres og organiseres en enhed for kommunernes fællesdata i løbet af 2. halvår 2019. Enheden placeres i Kombit, og skal varetage vedligeholdelse og videreudvikling af de fælles datastandarder, hvilket i første omgang drejer sig om FSIII. Enhedens opgave bliver fortsat at sikre standardernes legitimitet og nytte samt varetage drift og vedligehold af de faglige begreber, klassifikationerne og klassifikationsserveren.

FSIII projektets overgang til drift
Når der er etableret en enhed i KOMBIT til vedligehold og videreudvikling af FSIII, vil FSIII overgå her til. Det betyder, at FSIII projektet i KL lukker ned. De igangværende udviklingsspor fortsætter i KL. Der vil komme en udmelding om, hvornår den præcise overgang vil være.

Eksempler på driftsopgaver i enheden:
›Modtage ændringsønsker fra kommuner
›Være bindeled til kommunerne, heri sikre kommunikation mellem parterne
›Vedligeholde FSIII-metoden, begreber og klassifikationer
›Fejlhåndtering og versionsopdateringer
›Drifte og vedligeholde klassifikationsservice
›Sikre at fælleskommunale og tværoffentlige interesser afspejles i udvikling af FSIII metode, heri sikre en effektiv videndeling med faglig interessevaretagelse

 

--
www.fs3.nu | Kontaktmessage
--