mail
Nyhedsbrev 29/01/23
Kære Gæst,

Med dette nyhedsbrev vil vi informere dig om den nye forvaltningsenhed for Fælles Sprog III, der er startet op i KOMBIT d. 1. maj 2021.
 
Ny forvaltningsenhed for Fælles Sprog III (FSIII) i KOMBIT
Forvaltningsenhedens opgave er at drifte og vedligeholde FSIII – datastandarden og dokumentationsmetoden, herunder:

•    Vedligehold i form af ændringshåndtering og drift af standarder og klassifikationer
•    Kommune- og leverandørdialog 
•    Omlægning til Klassifikation på den fælleskommunale infrastruktur
•    Overtagelse af nye standarder. 

I enheden sidder Sara Rasmussen og Susanne Andersen. De er uddannet sygeplejersker og har arbejdet i henholdsvis Frederikssund- og Høje Taastrup Kommune. De har begge arbejdet med dokumentation, data og digitalisering igennem flere år.

Opgaver flyttes fra KL til KOMBIT
Frem til sommer 2021 vil der ske en løbende overdragelse af FSIII-opgaverne fra KL, der hidtil har varetaget arbejdet med FSIII. 
 
Der etableres et beslutningsforum med deltagere fra KL, KOMBIT, forvaltningsenheden og 5-7 direktører/faglige chefer fra kommunerne. Beslutningsforummets opgave er bl.a. at sikre de forretningsmæssige hensyn i beslutninger om drift og ændringer af de fælles kommunale datastandarder samt være medvirkende til prioritering af større videreudviklingstiltag.

Der etableres desuden et rådgiverforum med bred repræsentation - både geografisk, systemteknisk og fagligt herunder, sygeplejersker, diætister, visitatorer, fysioterapeuter, konsulenter fra forebyggelse og sundhedsfremme. Rådgiverforummets opgaver og ansvar er at bistå med faglige vurderinger i forhold til drift, vedligehold, best practice m.m.

Endelig etableres der et leverandørforum, hvor alle leverandører inviteres til at deltage.

KOMBIT har også overtaget opgaven med at håndtere henvendelser om FSIII, herunder at behandle og prioritere ændringsønsker.

Du kan altid henvende dig med spørgsmål, ændringsønsker eller andet på FSIII@kombit.dk 

Tilmeld dig nyhedsbreve fra Fælles Sprog III
Selvom du i dag står på KL's mailingliste for nyhedsbreve fra Fælles Sprog III, vil du ikke automatisk modtage nyhedsbreve fremover. Så hvis du fortsat ønsker at modtage nyhedsbrevene, skal du tilmelde dig "Fælles Sprog III" på dette link.

Vi glæder os til at samarbejde med jer, og I hører snart mere fra os.

Med venlig hilsen
Fælles Sprog III forvaltningsenheden i KOMBIT
 
--
www.fs3.nu | Kontaktmessage
--