Kompatibilitetsvurdering

For at sikre kommunerne ift. anskaffelse af et IT-system, der understøtter arbejdet med FSIII og at kommunerne dermed kan opnå de forventede gevinster med FSIII, anbefales kommunerne at anskaffe sig et system, der er FSIII kompatibelt.

Formålet med kompatibilitetsvurderingen er derfor at vurdere om den udviklede IT-understøttelse af FSIII metoden, lever op til FSIII evalueringskriterierne. 

Kompatibilitetsvurderingen og tilhørende testprotokoller er kun gældende for FSIII version 1. Resultatet af kompatibilitetsvurderingen er gældende indtil der foreligger en ny version af FSIII, som kan udløse nye evalueringskriterier med tilhørende testprotokoller.

Vurderingen forholder sig ikke til, hvordan en IT-løsnings brugergrænseflade er designet, da brugervenligheden ikke bedømmes i forhold til om en IT-løsning er FSIII kompatibel.


Læs mere i følgende dokumenter, som danner grundlag for kompatibilitetsvurderingen:

FSIII Evalueringskriterier

FSIII Kompatibilitetsvurderingsproces

Testprotokol for FSIII evalueringskriterier


Status for kompatibilitetsvurdering

I tabellen nedenfor fremgår det, hvilken status leverandøren har ift. kompatibilitetsvurderingen*:

Rød: Der er ikke anmodet om vurdering – ingen dialog.

Gul: Der er anmodet om vurdering, er i proces – dialog.

Grøn: Vurderingen er gennemført og leverandøren er vurderet FSIII kompatibel.

 

 

Kriterie #1-5 & #7-11

Kriterie #6

FSIII kompatibel

DXC

                  

                  

                  

KMD

                  

                  

                  

 SYSTEMATIC

                  

                  

                  

 ODENSE KOMMUNE

                  

                  

                  

 

*FSIII evalueringskriterie #6 ”Det skal være muligt at trække et struktureret FSIII udvekslingsdatasæt” er overgået til MedCom, hvor en certificering af ’kommune til kommune standarden’ udgør kompatibilitetsvurderingen af evalueringskriterie #6.


Testrapporter

Testprotokol Systematic 15. november 2018

Testprotokol Odense kommune 26. oktober 2018

Testprotokol KMD 19. juni 2017

Testprotokol DXC 24. maj 2017