Implementering

Dokumentnavn  Version Senest opdateret
Implementeringsværktøj                                                                             
FSIII Implementeringsguide  1.51  06/11-2017
FSIII Implementeringstjekliste  1.5  30/06-2017
FSIII Skabelon til overdragelsesdokument  1.0  27/06-2018

Prognosekort over implementeringen af FSIII

   
FSIII Prognose  1.44  01/07-2020

 

Estimeringer

   
Business case opfølgning    26/03-2019
Kommunalt værktøj til estimering af gevinster og omkostninger ved implementering af FSIII  1.1  23/03-2017

 

FSIII Estimeringer af gevinster og omkostninger ved implementeringen af FSIII

 1.2  01/04-2016

 

Erfaringsopsamling efter pilotfasen

   
FSIII Erfaringsopsamling 1.0 30/06-2017

 

Implementeringsaktiviteter

   
Dagsordener og referater fra møder afholdt af MedCom    Ekstern side
FSIII Projektets tidsplan  2.3  10/12-2018
FSIII Implementeringsbølgeplan  2.0  01/03-2017
Procedure for ansøgning om udsættelse af FSIII implementering grundet udbud  1.0

 01/02-2017

 

Netværksmøder

   
Highlights - netværksmøder d. 5. og 7. november  

13/11-2018

Præsentation - netværksmøder d. 5. og 7. november  

13/11-2018

Præsentation - netværksmøder d. 21. og 23. maj  

29/05-2019