Prægovernance

Med den praktiske ibrugtagning af FSIII dokumentationsmetoden, rejser der sig behov for håndtering af udfordringer, mangler og behov for tilretninger. Da programmets governancespor endnu ikke er fastlagt er der indtil da nedsat en prægovernancegruppe for kvalificeret at kunne behandle de behov, der erfares og videreformidles til programmet. Arbejdet i prægovernancegruppen er resulteret i en opdatering af FSIII metoden, der er blevet til FSIII v. 1.6.

Her på siden kan du finde et overblik over de emner, der har været til behandling i prægovernancegruppen. Når de metodiske tilpasninger er implementeret i FSIII metoden, vil det fremgå, hvilken version ændringerne er en del af.

OBS: Metodiske tilpasninger træder først i kraft når alle relaterede produkter, dokumenter og leverancer er opdateret, og der er kommet en officiel udmelding fra FSIII projektet. Udmeldinger vil ske via nyhedsbrevene.

 

Emner under behandling
Nr. Indstilling

17

Hvordan defineres en ny henvendelse?
25 §84, stk. 2 Midlertidigt ophold, aflastning
62 Nyt funktionsniveau – 8(ikke udfyldt)
65 Typer af sår
Emner afsluttet uden metodiske tilpasninger
Nr. Indstilling
4 Mapninger ift. 'personlig pleje' og 'vurdering'
5 Mapninger mellem tilstande og indsatser ikke udtømmende
9 Tilføjelse og ændring af funktionsevnetilstande (d7200, d760, d920, d8500, d855)
10 Tilføjelse af funktionseventilstand - (d910) deltage i fællesskaber
11 Tilføjelse af funktionseventilstand - (d920) deltage i fritidsaktiviteter og interesser
12 Reduktion af antallet af funktionsevnetilstande
13 Funktionsniveau med og uden hjælpemidler
38 Tilføjelse af funktionseventilstand (d475) køre
39 Helbredstilstandsskala
41 Generelle oplysninger
42 Overblik over borgers sygdom og handikap
43 Mange opfølgningsdatoer
45 Supplerende tildeling af §§ 83 og 83a
46 Funktionsevnetilstanden ”udføre daglige rutiner”
48 Tilføjelse af helbredstilstand "livstruende sygdom"
56 En tilstand flere typer sår
61 Borgers evne til at vurdere udførelse og betydning
63 Henvendelseskilde
Emner til metodisk tilpasning
Nr. Indstilling Version
15 Håndtering af potentielle problemer 1.6
21 Uddybende beskrivelse af helbredstilstande 1.6
24 SEL 0-ydelse 1.6
26 Hvornår og hvordan anvendes funktionsniveau skalaens 9 1.6
28 Skal alle tilstande under et område udredes, hvis kun en tilstand er aktuel? 1.6
29 Skal der altid indsatser på en udredt tilstand? 1.6
40 Antal årsager i tilstandspræcisering 1.6
44 Beskrivelse af forventede helbredstilstande 1.6
47 Guide til funktionsniveauvurdering 1.6
49 Revision af vurdering 1.6
50 Revision af personlig pleje 1.6
51 Problemer med væske fra dræn 1.6
52 Revision af generelle oplysninger 1.6
55 Indsats til børn i FSIII 1.6
59 Borgers mål 1.6
64 Dokumentation på områdeniveau 1.6