Spørgsmål & Svar

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål omkring Fælles Sprog III.

Generelt om FSIII

Hvad er Fælles Sprog III (FSIII)?

FSIII er en ny fælles standard for registrering af data på sundheds- og ældreområdet.

 

FSIII skal bidrage til bedre sammenhæng og mere datagenbrug i kommunernes it-baserede omsorgsjournaler. Dette sker gennem implementering af ensartede begreber, klassifikationer og tilpassede arbejdsgange.

Hvilke faglige områder dækker FSIII?

FSIII er målrettet sundheds- og ældreområdet på såvel myndighedsdelen som leverandørdelen i forhold til §83, §83a, §84 og §86 i henhold til serviceloven og §138 i henhold til sundhedsloven.

Derudover findes der klassificerede tilstande og indsatser vedrørende sundhedslovens §§ 119 og 140.

 

Hvad kan kommunerne bruge FSIII til?

Kommunernes medarbejdere må i dag bruge forholdsvis meget tid på at skrive de samme oplysninger om borgerne flere steder i omsorgsjournalsystemet. Ofte i fritekst og med lange forklaringer.

 

FSIII understøtter genbrug af de data der allerede er dokumenteret om borgeren i omsorgsjournalen. FSIII gør det hurtigere og nemmere at opdatere og fremfinde oplysninger om den enkelte borger. For ledelsen giver FSIII mulighed for at udtrække statistik på tværs af borgere. Hermed baner FSIII vejen for mere effektive arbejdsgange og bedre kvalitet i data.

 

I et bredere perspektiv vil FSIII fremadrettet understøtte deling af data på tværs af social- og sundhedssektoren, internt i kommunen og mellem kommuner og eksterne aktører som sygehuse og de praktiserende læger.

Hvilke regler er der for udveksling af personoplysninger inden for sundheds- og ældreområdet?

KL har i samarbejde med NJORD LAW udarbejdet en vejledning til udveksling af personoplysninger inden for det kommunale sundheds- og ældreområde. Formålet med vejledningen er at klarlægge de lovmæssige rammer for udveksling og deling af data på sundheds- og ældreområdet. Del 2 af vejledningen, der indeholder en praktisk vejledning, er fortsat under udarbejdelse.

 

Vejledningen kan findes her.

 

Spørgsmål til vejledningen kan stilles til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

FSIII Metoden

Hvordan visiterer man til pakker i FSIII?

Det er i dag en lokal beslutning om den enkelte kommune ønsker at anvende pakker. Dette ændrer sig ikke; FSIII stiller ingen krav om, at kommunerne skal visitere til pakker. Der stilles i FSIII heller ikke krav om hvor præcist estimatet og fordelingen af ydelser i pakker skal være.

 

Det er et kommunalt ønske, at muligheden for at visitere til pakker skal være tilstede. Det er årsagen til, pakker er omtalt i det fælles kommunale indsatskatalog (servicelov). Du kan læse mere i dokumentet: Pakker i FSIII.

Hvordan forholder FSIII sig til borgere på plejecentre?

I FSIII skelner man ikke mellem om borgeren bor på plejecenter eller ej. I henhold til lovgivningen bor en borger altid i egen bolig uanset om det er på et center eller ej.

 

Kommunalbestyrelsen har efter § 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3, jf. stk. 2, pligt til at sikre, at personer, der midlertidigt eller varigt har behov for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp og støtte til nødvendige opgaver i hjemmet og madservice, kan få tilbud om hjælp til disse funktioner. Hjælpen kan gives uanset, hvilken form for bolig modtageren har. Der kan således gives personlig og praktisk hjælp og madservice til personer, der bor i egen bolig (lejlighed eller hus), ældre-/plejeboliger efter lov om almene boliger mv., plejehjem og beskyttede boliger, boformer efter servicelovens §§ 107-110, bofællesskaber, kollektivboliger og ældrekollektiver mv.

 

Læs mere i pdf’en i højre hjørne om hjælp og støtte efter serviceloven, side 28.

Hvordan bruges ydelser på plejecentre og rehabiliteringsafdelinger?

I henhold til lovgivningen er en plejecenter(hjems)bolig at sidestille med et privat hjem, som så tilfældigvis ligger inde i en fælles bygning. Principielt vil en borger på plejecenter i lighed med andre borgere skulle visiteres til de ydelser de har behov for. Det betyder, at også borgere på plejecentre skal have udredt tilstande som i den øvrige sundheds- og ældrepleje.

Hvad kan jeg som social- og sundhedsmedarbejder bruge FSIII til?

En omsorgsjournal med FSIII skal gøre det nemmere for dig at finde, opdatere og kommunikere oplysninger om borgeren. FSIII skal hjælpe med at undgå unødige og gentagne indtastninger af de samme oplysninger om borgeren.

Hvordan dokumenteres ydelser leveret efter sundhedslovens § 138 på bosteder?

Du kan læse om tilsyn og kravene til journalføring på bosteder på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

 

For uddybning af ovenstående kontakt venligst Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..


 

.